Phan Thanh Thắng

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 3
Tổng số chương: 5
Tổng số lượt đọc: 114
Số người theo dõi: 0
Số bình luận: 3
Số tác phẩm đã đọc: 14

Cuộc hẹn lúc hai mươi lăm tuổi

Cuộc hẹn lúc hai mươi lăm tuổi

Phan Thanh Thắng 02-09-2017 1 36 1 1

[Tản văn]

Cuộc chiến giữa trách nhiệm và cám dỗ

Cuộc chiến giữa trách nhiệm và cám dỗ

Phan Thanh Thắng 01-09-2017 1 26 0 2

[Tản văn]

Đợi nắng - Early Frost

Đợi nắng - Early Frost [Còn tiếp]

Phan Thanh Thắng 31-05-2017 3 52 1 4

[Truyện dài]