Quang Nguyễn

Tham gia từ: 4 năm trước
Tổng số tác phẩm: 7
Tổng số chương: 7
Tổng số lượt đọc: 733
Số người theo dõi: 0
Số bình luận: 0
Số tác phẩm đã đọc: 8

Người Tình Venice

Người Tình Venice

Quang Nguyễn 03-08-2018 1 9 0 0

[Truyện ngắn]

Hoa Bỉ Ngạn

Hoa Bỉ Ngạn [Còn tiếp]

Quang Nguyễn 29-07-2018 2 97 0 0

[Truyện ngắn]

Nghiêng một góc trời

Nghiêng một góc trời

Quang Nguyễn 06-07-2018 1 52 0 0

[Thơ]

5,5 Inch

5,5 Inch

Quang Nguyễn 06-07-2018 1 42 0 0

[Truyện ngắn]

Ngủ đi em

Ngủ đi em

Quang Nguyễn 02-03-2017 1 456 0 1

[Thơ]

PHỐ CHIỀU

PHỐ CHIỀU

Quang Nguyễn 01-03-2017 1 44 0 1

[Thơ]

DÕI THEO TỪ THIÊN ĐƯỜNG

DÕI THEO TỪ THIÊN ĐƯỜNG

Quang Nguyễn 27-02-2017 0 33 0 0

[Truyện ngắn]