Quang Thiep

Tham gia từ: 1 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 3
Tổng số chương: 3
Tổng số lượt đọc: 44
Số người theo dõi: 1
Số bình luận: 0
Số tác phẩm đã đọc: 40

Ký ức Hạ Long

Ký ức Hạ Long

Quang Thiep 11-09-2017 1 4 0 0

[Truyện ngắn]

Sắc sắc, không không

Sắc sắc, không không

Quang Thiep 03-09-2017 1 6 0 0

[Truyện ngắn]

Sáng tác đầu tiên của chàng nghệ sĩ

Sáng tác đầu tiên của chàng nghệ sĩ

Quang Thiep 27-08-2017 2 34 2 1

[Truyện ngắn]