Quang Thiep

Tham gia từ: 2 năm trước
Tổng số tác phẩm: 13
Tổng số chương: 14
Tổng số lượt đọc: 617
Số người theo dõi: 2
Số bình luận: 0
Số tác phẩm đã đọc: 92

Những mẩu chuyện nhỏ của tôi

Những mẩu chuyện nhỏ của tôi

Quang Thiep 18-08-2018 1 21 0 0

[Truyện ngắn]

Đứa con thần biển Poseidon

Đứa con thần biển Poseidon

Quang Thiep 12-07-2018 1 83 1 0

[Truyện ngắn]

Bình minh

Bình minh [Còn tiếp]

Quang Thiep 14-05-2018 2 40 0 0

[Truyện ngắn]

Một đám giỗ ở làng

Một đám giỗ ở làng

Quang Thiep 09-04-2018 1 44 0 0

[Truyện ngắn]

Chị Thu Hương

Chị Thu Hương

Quang Thiep 31-03-2018 1 14 0 0

[Truyện ngắn]

Mùa xuân và hội

Mùa xuân và hội

Quang Thiep 26-02-2018 1 19 0 0

[Truyện ngắn]

Bức thư của người bạn phương xa

Bức thư của người bạn phương xa

Quang Thiep 06-02-2018 1 122 0 0

[Truyện ngắn]

Chạy Trốn

Chạy Trốn

Quang Thiep 28-12-2017 1 45 0 0

[Truyện ngắn]

Trở về để được hồi sinh

Trở về để được hồi sinh

Quang Thiep 12-11-2017 1 74 1 0

[Truyện ngắn]

Sắc màu nơi phố núi

Sắc màu nơi phố núi

Quang Thiep 05-10-2017 1 24 0 0

[Truyện ngắn]