Tâm Thần Phân Liệt

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 3
Tổng số chương: 4
Tổng số lượt đọc: 121
Số người theo dõi: 1
Số bình luận: 1
Số tác phẩm đã đọc: 6

Những ngày ta biết nhớ

Những ngày ta biết nhớ [Còn tiếp]

Tâm Thần Phân Liệt 08-10-2018 2 11 0 0

[Tâm sự]

Diệt thế

Diệt thế [Còn tiếp]

Tâm Thần Phân Liệt 21-09-2017 2 34 0 1

[Tiểu thuyết giả tưởng]

Nếu kiếp sau ta gặp lại

Nếu kiếp sau ta gặp lại [Còn tiếp]

Tâm Thần Phân Liệt 03-09-2017 1 76 1 2

[Truyện ngắn]