Tùng Hoàng

Tham gia từ: 2 năm trước
Tổng số tác phẩm: 2
Tổng số chương: 6
Tổng số lượt đọc: 140
Số người theo dõi: 1
Số bình luận: 7
Số tác phẩm đã đọc: 13

Cuộc chiến Thần Quyền – Chí Sơn

Cuộc chiến Thần Quyền – Chí Sơn [Còn tiếp]

Tùng Hoàng 17-11-2017 5 82 1 8

[Dị giới][Cổ đại][Tình cảm]

Chuyên mục đánh giá tác phẩm trên nhavan.net của Cu Bờm

Chuyên mục đánh giá tác phẩm trên nhavan.net của Cu Bờm [Còn tiếp]

Tùng Hoàng 03-11-2017 1 58 1 2

[Cảm nghĩ][Nhận xét]