Tạ Thương

Tham gia từ: 10 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 1
Tổng số chương: 3
Tổng số lượt đọc: 48
Số người theo dõi: 1
Số bình luận: 1
Số tác phẩm đã đọc: 3

Những năm tháng ấy.!

Những năm tháng ấy.! [Còn tiếp]

Tạ Thương 22-07-2017 3 48 1 3

[Tản văn]