Thắm Phạm

Tham gia từ: 6 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 2
Tổng số chương: 2
Tổng số lượt đọc: 119
Số người theo dõi: 1
Số bình luận: 1
Số tác phẩm đã đọc: 15

"Em đã yêu anh, yêu anh đến đau lòng."

Thắm Phạm 27-08-2017 1 75 1 1

[Truyện ngắn tình yêu]

Rồi sẽ qua hết, phải không?

Rồi sẽ qua hết, phải không?

Thắm Phạm 16-07-2017 1 44 1 2

[Truyện ngắn tình yêu]