Trần Tịnh Văn

Tham gia từ: 3 năm trước
Tổng số tác phẩm: 2
Tổng số chương: 2
Tổng số lượt đọc: 173
Số người theo dõi: 3
Số bình luận: 0
Số tác phẩm đã đọc: 3

Ký ức của con có cha

Ký ức của con có cha

Trần Tịnh Văn 09-06-2017 1 73 0 1

[Truyện ngắn]

Có khi nào anh nhớ

Có khi nào anh nhớ [Còn tiếp]

Trần Tịnh Văn 01-06-2017 1 100 4 1

[Truyện ngắn]