Trần Thị Kim Cúc

Tham gia từ: 3 năm trước
Tổng số tác phẩm: 1
Tổng số chương: 1
Tổng số lượt đọc: 63
Số người theo dõi: 1
Số bình luận: 0
Số tác phẩm đã đọc: 2

Trái tim đẫm máu

Trái tim đẫm máu

Trần Thị Kim Cúc 02-03-2017 1 63 0 0

[Đoản văn]