Trịnh Ngân

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 3
Tổng số chương: 4
Tổng số lượt đọc: 125
Số người theo dõi: 1
Số bình luận: 3
Số tác phẩm đã đọc: 12

Kẻ Nửa Vời

Kẻ Nửa Vời [Còn tiếp]

Trịnh Ngân 07-11-2017 1 20 0 0

[Truyện dài]

Khởi đầu

Khởi đầu

Trịnh Ngân 17-08-2017 1 66 0 0

[Truyện ngắn]

Chuột nhắt

Chuột nhắt [Còn tiếp]

Trịnh Ngân 18-05-2017 4 39 0 4

[Truyện dài]