Trịnh Ngọc Lâm

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 22
Tổng số chương: 74
Tổng số lượt đọc: 668
Số người theo dõi: 9
Số bình luận: 54
Số tác phẩm đã đọc: 133
Dân nghiệp dư trong nghề viết

Trình Đăng Khoa

Trình Đăng Khoa

Trịnh Ngọc Lâm 19-12-2018 1 88 0 0

[Truyện ngắn]

Luyến

Luyến

Trịnh Ngọc Lâm 05-12-2018 1 25 0 0

[Thơ]

Cảm tác

Cảm tác

Trịnh Ngọc Lâm 30-11-2018 1 41 0 0

[Thơ]

Tự trách

Tự trách

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 43 0 0

[Thơ]

Niềm riêng

Niềm riêng

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 32 0 0

[Thơ]

Đợi

Đợi

Trịnh Ngọc Lâm 11-11-2018 1 26 0 0

[Thơ]

Nhớ Saigon

Nhớ Saigon

Trịnh Ngọc Lâm 29-10-2018 1 23 0 0

[Thơ]

Thán

Thán

Trịnh Ngọc Lâm 20-10-2018 1 23 0 0

[Thơ]