Trịnh Ngọc Lâm

Tham gia từ: 2 năm trước
Tổng số tác phẩm: 5
Tổng số chương: 74
Tổng số lượt đọc: 207
Số người theo dõi: 9
Số bình luận: 54
Số tác phẩm đã đọc: 133
Dân nghiệp dư trong nghề viết

Chờ

Chờ

Trịnh Ngọc Lâm 24-03-2019 1 52 0 2

[Thơ]

Cảm tác

Cảm tác

Trịnh Ngọc Lâm 24-03-2019 1 44 0 0

[Thơ]

Thoảng

Thoảng

Trịnh Ngọc Lâm 22-03-2019 1 36 0 0

[Thơ]

Nhớ

Nhớ

Trịnh Ngọc Lâm 14-03-2019 1 41 0 0

[Thơ]