Trịnh Ngọc Lâm

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 20
Tổng số chương: 76
Tổng số lượt đọc: 1177
Số người theo dõi: 9
Số bình luận: 54
Số tác phẩm đã đọc: 129
Dân nghiệp dư trong nghề viết

Tự trách

Tự trách

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 21 0 0

[Thơ]

Niềm riêng

Niềm riêng

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 12 0 0

[Thơ]

Đợi

Đợi

Trịnh Ngọc Lâm 11-11-2018 1 20 0 0

[Thơ]

Nhớ Saigon

Nhớ Saigon

Trịnh Ngọc Lâm 29-10-2018 1 22 0 0

[Thơ]

Thán

Thán

Trịnh Ngọc Lâm 20-10-2018 1 22 0 0

[Thơ]

Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 45 0 0

[Thơ]

Sầu

Sầu

Trịnh Ngọc Lâm 07-10-2018 1 18 0 0

[Thơ]

Chờ

Chờ

Trịnh Ngọc Lâm 17-09-2018 1 49 0 2

[Thơ]

Hồn xưa

Hồn xưa

Trịnh Ngọc Lâm 11-09-2018 1 15 0 0

[Thơ]

Nhớ mẹ

Nhớ mẹ

Trịnh Ngọc Lâm 11-09-2018 1 18 0 0

[Thơ]