Trịnh Ngọc Lâm

Tham gia từ: 8 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 12
Tổng số chương: 55
Tổng số lượt đọc: 1947
Số người theo dõi: 5
Số bình luận: 32
Số tác phẩm đã đọc: 60
Dân nghiệp dư trong nghề viết

Gió cuốn mặt hồ

Gió cuốn mặt hồ [Còn tiếp]

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2017 7 221 2 0

[[truyện dã sử] [truyện liêu trai]]

Thoang thoảng hương rừng

Thoang thoảng hương rừng

Trịnh Ngọc Lâm 12-11-2017 26 1479 6 35

[Truyện liêu trai]

Thu rối

Thu rối

Trịnh Ngọc Lâm 03-11-2017 1 12 0 0

[Thơ]

Luyến thu

Luyến thu

Trịnh Ngọc Lâm 31-10-2017 1 7 0 0

[Thơ]

Trăng côi

Trăng côi

Trịnh Ngọc Lâm 31-10-2017 1 10 0 0

[Thơ]

Lạc

Lạc

Trịnh Ngọc Lâm 27-10-2017 1 6 0 0

[Thơ]

Lụy vương

Lụy vương

Trịnh Ngọc Lâm 24-10-2017 1 6 0 0

[Thơ]

Xúc cảm

Xúc cảm

Trịnh Ngọc Lâm 14-06-2017 1 11 0 0

[Thơ]

Trăng đông

Trăng đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-06-2017 1 20 0 4

[Thơ]