Trang Bui

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 1
Tổng số chương: 12
Tổng số lượt đọc: 258
Số người theo dõi: 0
Số bình luận: 0
Số tác phẩm đã đọc: 1

Hai thế giới

Hai thế giới

Trang Bui 04-05-2017 12 258 2 0

[Truyện ngắn hài hước]