Trang Hana

Tham gia từ: 3 năm trước
Tổng số tác phẩm: 6
Tổng số chương: 7
Tổng số lượt đọc: 397
Số người theo dõi: 2
Số bình luận: 4
Số tác phẩm đã đọc: 21

Ngoại

Ngoại

Trang Hana 27-06-2017 1 28 0 2

[Truyện ngắn][Tản văn]

Đường đời

Đường đời [Còn tiếp]

Trang Hana 23-06-2017 1 35 0 0

[Tuổi trẻ][Hiện đại][Truyện dài]

Đẹp lắm...Tuổi xuân

Đẹp lắm...Tuổi xuân

Trang Hana 09-06-2017 1 106 0 0

[Tản văn][Thanh xuân]

Cafe tím

Cafe tím

Trang Hana 03-06-2017 1 49 0 0

[Truyện ngắn]

Không có gì là không thể

Không có gì là không thể

Trang Hana 29-05-2017 2 91 0 0

[Tản văn]

Rồi cũng sẽ qua

Rồi cũng sẽ qua

Trang Hana 24-05-2017 1 88 0 0

[Truyện ngắn]