Tuyết Trinh

Tham gia từ: 3 năm trước
Tổng số tác phẩm: 4
Tổng số chương: 4
Tổng số lượt đọc: 885
Số người theo dõi: 0
Số bình luận: 2
Số tác phẩm đã đọc: 45
Bắt đầu một mối quan hệ đồng nghĩa với việc chấp nhận trước một kết thúc

Bến đỗ bình yên

Bến đỗ bình yên [Còn tiếp]

Tuyết Trinh 27-05-2018 2 50 0 0

[Truyện ngắn]

Rồi sẽ có một bầu trời nào đó cho em... phải không?

Rồi sẽ có một bầu trời nào đó cho em... phải không? [Còn tiếp]

Tuyết Trinh 28-06-2017 2 67 0 0

[Truyện ngắn]

Thanh xuân tôi, cảm ơn người đã từng xuất hiện

Thanh xuân tôi, cảm ơn người đã từng xuất hiện

Tuyết Trinh 12-06-2017 1 513 2 3

[Tản văn][Thanh xuân]

Chẳng qua cũng giống như những cơn mưa đầu hạ

Chẳng qua cũng giống như những cơn mưa đầu hạ

Tuyết Trinh 02-06-2017 1 255 1 1

[Tản văn]