Tuyết Trinh

Tham gia từ: 11 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 3
Tổng số chương: 3
Tổng số lượt đọc: 354
Số người theo dõi: 0
Số bình luận: 2
Số tác phẩm đã đọc: 39
Bắt đầu một mối quan hệ đồng nghĩa với việc chấp nhận trước một kết thúc

Rồi sẽ có một bầu trời nào đó cho em... phải không?

Rồi sẽ có một bầu trời nào đó cho em... phải không? [Còn tiếp]

Tuyết Trinh 28-06-2017 2 36 0 0

[Truyện ngắn]

Thanh xuân tôi, cảm ơn người đã từng xuất hiện

Thanh xuân tôi, cảm ơn người đã từng xuất hiện

Tuyết Trinh 12-06-2017 1 192 2 3

[Tản văn][Thanh xuân]

Chẳng qua cũng giống như những cơn mưa đầu hạ

Chẳng qua cũng giống như những cơn mưa đầu hạ

Tuyết Trinh 02-06-2017 1 126 1 1

[Tản văn]