Vịt Em

Tham gia từ: 7 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 2
Tổng số chương: 2
Tổng số lượt đọc: 55
Số người theo dõi: 0
Số bình luận: 3
Số tác phẩm đã đọc: 62

Chờ em về... vẽ tiếp bức tranh!

Chờ em về... vẽ tiếp bức tranh! [Còn tiếp]

Vịt Em 19-06-2017 1 28 0 1

[Thơ]

Cô gái đơn phương

Cô gái đơn phương [Còn tiếp]

Vịt Em 19-06-2017 1 27 0 4

[Thơ]