Vỹ Lau

Tham gia từ: 2 năm trước
Tổng số tác phẩm: 4
Tổng số chương: 8
Tổng số lượt đọc: 135
Số người theo dõi: 3
Số bình luận: 0
Số tác phẩm đã đọc: 17
Tôi, 18 tuổi chưa biết thương nhớ là gì. 18,5 tuổi mới biết hóa ra ai cũng cần có một người để đợi chờ cho dù khoảng cách ấy có là bao nhiêu.

Người là một cái tên nhưng giờ là cả một nỗi nhớ

Người là một cái tên nhưng giờ là cả một nỗi nhớ

Vỹ Lau 05-11-2017 1 27 0 0

[Truyện ngắn]

Yêu thương vỡ

Yêu thương vỡ

Vỹ Lau 19-10-2017 1 22 0 0

[Truyện ngắn]

Nếu có thể yêu em?

Nếu có thể yêu em? [Còn tiếp]

Vỹ Lau 07-10-2017 5 58 1 0

[Tiểu thuyết]

Hoài niệm không tên

Hoài niệm không tên

Vỹ Lau 21-09-2017 1 28 1 0

[Truyện ngắn]