Xôi Gấc

Tham gia từ: 2 năm trước
Tổng số tác phẩm: 6
Tổng số chương: 6
Tổng số lượt đọc: 643
Số người theo dõi: 7
Số bình luận: 24
Số tác phẩm đã đọc: 35

Gần 25, chông chênh.

Gần 25, chông chênh.

Xôi Gấc 19-07-2017 1 160 3 6

[Tản văn]

Ta thôi đợi nhau.

Ta thôi đợi nhau.

Xôi Gấc 13-07-2017 1 74 2 6

[Tản văn]

Người dưng còn đợi

Người dưng còn đợi

Xôi Gấc 10-07-2017 1 43 4 9

[Tản văn]

Người trên phố

Người trên phố

Xôi Gấc 04-07-2017 1 115 9 10

[Tản văn]

Người đi sau mùa Đông.

Người đi sau mùa Đông.

Xôi Gấc 10-06-2017 1 128 3 8

[Tản văn]

Ngày xưa tôi thất tình

Ngày xưa tôi thất tình

Xôi Gấc 09-06-2017 1 123 5 16

[Tản văn]