Yến Nhi

Tham gia từ: 10 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 2
Tổng số chương: 2
Tổng số lượt đọc: 93
Số người theo dõi: 1
Số bình luận: 2
Số tác phẩm đã đọc: 8

Review phim:

Review phim: "The end of the f**king world"

Yến Nhi 25-07-2018 1 72 1 1

[Review film]

Gọi là số 1

Gọi là số 1

Yến Nhi 21-07-2018 1 21 0 1

[Thơ]