À ơi ... lời ru ...

À ơi ... lời ru ...

Đinh Minh Huệ 2017-03-18 12:53:06 25 0 0 0

Thời gian con nước xuôi dòng Lời ru của mẹ ai đong tháng ngày


         Thời gian con nước xuôi dòng

Lời ru của mẹ ai đong tháng ngày

          À ơi con ngủ giấc say

Vai gầy mẹ gánh một chèo non sông

          À ơi con ngủ giấc nồng

Thân cò quãng vắng lội đồng đêm mưa

          Lời ru đẫy cả giấc trưa

Luống cày khó nhọc cơm thừa dạ non

          À ơi con ngủ giấc tròn

Mẹ đưa hương lúa nắng giòn thơm hoa

          À ơi tiếng mẹ thiết tha

Tình yêu chan chứa đậm đà hương quê

          Thủy chung giữ vẹn câu thề

Đẹp duyên đôi lứa đề huề đoàn viên

          À ơi trút bỏ buồn phiền

Lời ru của mẹ theo con tháng ngày

          À ơi ... mắt lệ hoen cay

Cho con gặp lại ... một ngày ... lời ru ...