À ơi ... lời ru ...

À ơi ... lời ru ...

Đinh Minh Huệ 2017-03-18 12:53:06 52 0 0 0

Thời gian con nước xuôi dòng Lời ru của mẹ ai đong tháng ngày


         Thời gian con nước xuôi dòng

Lời ru của mẹ ai đong tháng ngày

          À ơi con ngủ giấc say

Vai gầy mẹ gánh một chèo non sông

          À ơi con ngủ giấc nồng

Thân cò quãng vắng lội đồng đêm mưa

          Lời ru đẫy cả giấc trưa

Luống cày khó nhọc cơm thừa dạ non

          À ơi con ngủ giấc tròn

Mẹ đưa hương lúa nắng giòn thơm hoa

          À ơi tiếng mẹ thiết tha

Tình yêu chan chứa đậm đà hương quê

          Thủy chung giữ vẹn câu thề

Đẹp duyên đôi lứa đề huề đoàn viên

          À ơi trút bỏ buồn phiền

Lời ru của mẹ theo con tháng ngày

          À ơi ... mắt lệ hoen cay

Cho con gặp lại ... một ngày ... lời ru ...Lời ru của mẹ

Lời ru của mẹ

Đinh Minh Huệ 27-02-2017 1 36 1 1 [Thơ]
Lời ru của mẹ

Lời ru của mẹ

Đinh Minh Huệ 02-03-2017 1 27 1 0 [Thơ]
Lời ru mặn nồng

Lời ru mặn nồng

Kỳ Mạnh 29-08-2017 1 17 1 1 [Thơ]
Đánh thức lời ru

Đánh thức lời ru

Lan Huong Nguyen 14-09-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Lời ru

Lời ru

Hoa Vien 14-11-2018 1 10 0 0 [Thơ]
Lời ru

Lời ru

Chu Long 06-07-2018 1 6 1 0 [Thơ]
Hát ru em

Hát ru em

Dương Thu Hương 16-12-2017 1 16 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 13-12-2018 55 11268 27 187 [Truyện dài]
Em!

Em!

Hương Lê 12-12-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Mất…

Mất…

Quang Đào Văn 08-12-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Luyến

Luyến

Trịnh Ngọc Lâm 05-12-2018 1 21 0 0 [Thơ]
Bài thơ dành riêng cho em

Bài thơ dành riêng cho em

Quang Đào Văn 01-12-2018 1 31 0 0 [Thơ]