À ơi ... lời ru ...

À ơi ... lời ru ...

Đinh Minh Huệ 2017-03-18 12:53:06 34 0 0 0

Thời gian con nước xuôi dòng Lời ru của mẹ ai đong tháng ngày


         Thời gian con nước xuôi dòng

Lời ru của mẹ ai đong tháng ngày

          À ơi con ngủ giấc say

Vai gầy mẹ gánh một chèo non sông

          À ơi con ngủ giấc nồng

Thân cò quãng vắng lội đồng đêm mưa

          Lời ru đẫy cả giấc trưa

Luống cày khó nhọc cơm thừa dạ non

          À ơi con ngủ giấc tròn

Mẹ đưa hương lúa nắng giòn thơm hoa

          À ơi tiếng mẹ thiết tha

Tình yêu chan chứa đậm đà hương quê

          Thủy chung giữ vẹn câu thề

Đẹp duyên đôi lứa đề huề đoàn viên

          À ơi trút bỏ buồn phiền

Lời ru của mẹ theo con tháng ngày

          À ơi ... mắt lệ hoen cay

Cho con gặp lại ... một ngày ... lời ru ...Lời ru của mẹ

Lời ru của mẹ

Đinh Minh Huệ 27-02-2017 1 34 1 1 [Thơ]
Lời ru của mẹ

Lời ru của mẹ

Đinh Minh Huệ 02-03-2017 1 23 1 0 [Thơ]
Lời ru mặn nồng

Lời ru mặn nồng

Kỳ Mạnh 29-08-2017 1 15 1 1 [Thơ]
Lời ru

Lời ru

Chu Long 06-07-2018 1 6 1 0 [Thơ]
Hát ru em

Hát ru em

Dương Thu Hương 16-12-2017 1 11 0 0 [Thơ]
Bến Tràng An

Bến Tràng An

Lan Huong Nguyen 20-07-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Vướng phải mùa Ngâu

Vướng phải mùa Ngâu

Lan Huong Nguyen 19-07-2018 1 19 0 0 [Thơ]
Gậy như ý

Gậy như ý

Lan Huong Nguyen 18-07-2018 1 89 0 2 [Thơ]
Đi chùa cầu nguyện

Đi chùa cầu nguyện

Chu Long 17-07-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Kinh phật dạy

Kinh phật dạy

Chu Long 17-07-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Bỏ buông

Bỏ buông

Chu Long 17-07-2018 1 13 0 0 [Thơ]