Ăn năn

Ăn năn

Chu Long 2018-07-15 07:32:44 13 0 0 0

Thơ Chu Long


Chương 1


Đá còn phải đổ mô hôi

Mặt trời có lúc đứng ngồi sau mây

Vầng trăng nay sáng mai gầy

Dòng triều lên xuống tràn đầy lại vơi.


Ta chỉ là một con người

Làm sao tránh khỏi lỗi đời dương gian

Có giả dối có tham lam  

Rồi những lúc chính ta làm ta đau.


Nay về chuông mõ kinh cầu  

Ăn năn sám hối học câu răn mình.

Thơ Chu Long-ảnh internet