Anh có đôi lần

Anh có đôi lần

Mạc Vấn 2017-08-26 15:29:59 13 0 1 0


Anh có đôi lần thăm đá Vọng phu

Nước mắt rơi thương người xưa Chinh phụ

Lịch sử ngàn năm tìm về nơi chốn cũ

Một đá Vọng phu ôm ấp vạn linh hồn.


Anh có đôi lần trong nắng tắt hoàng hôn

Ngắm một dòng sông. Bèo, mây cùng con nước

Nhìn nước trôi nghe thời gian đếm ngược

Nàng Nam Xương thuở trước chứng chân tình.


Anh có đôi lần, ngẫm sinh, tử, nhục, vinh

Cớ vì sao, cỏ Ngu mỹ nhân còn xanh mãi

Thế gian này, chưa liền chung một dải

Mà ở nơi đâu, cũng có thiếp đợi chàng.

Nguyễn Duy Khánh 2017-10-02 11:04:46
:))) 5 sting!


Anh có biết không?

Anh có biết không?

Duyen Nguyen 08-06-2017 1 53 0 0 [Tản văn]
Nơi này có anh.

Nơi này có anh.

Hieu Pham 01-03-2017 1 678 1 0 [Tản văn]
Tự trách

Tự trách

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 22 0 0 [Thơ]
Niềm riêng

Niềm riêng

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 12 0 0 [Thơ]
Say tình

Say tình

Quang Đào Văn 17-11-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Lời ru

Lời ru

Hoa Vien 14-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Cô dâu chú rể

Cô dâu chú rể

Quang Đào Văn 13-11-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Người yêu ơi

Người yêu ơi

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Mối tình đầu

Mối tình đầu

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Đợi

Đợi

Trịnh Ngọc Lâm 11-11-2018 1 20 0 0 [Thơ]