Anh là mưa mùa hạ!

Anh là mưa mùa hạ!

Hien Dinh 2017-02-28 23:49:40 66 0 0 0

Có ai thích cơn mưa rào mùa hạ? Mưa đến vội vàng như chỉ ghé thăm ai...


Có ai thích cơn mưa rào mùa hạ?

Mưa đến thật nhanh, đi cũng thật bất ngờ...

Có ai thích cơn mưa rào mùa hạ?

Mưa đến vội vàng như chỉ ghé thăm ai...


Anh hay ví mình là mưa mùa hạ

Sẽ đến bên em làm mát cả tâm hồn

Nhưng anh à! Nếu là mưa mùa hạ

Anh đến và đi cũng chỉ thoáng mây bay

Em thích thú nhìn mưa làm bong bóng

Nhưng lại khóc òa khi nghe sấm rền vang.


Mưa mùa hạ đến rồi đi nhanh lắm

Chẳng thể bên em mỗi lúc em cần

Sợ một ngày đông lại nhớ anh quay quắt

Biết đến bao giờ mới lại được gặp anh?


Nhưng nếu anh đã là mưa mùa hạ

Em phải quen dần để hiểu được lòng anh

Em sẽ nhớ khi nào anh sắp đến

Sẽ thôi không hụt hẫng lúc anh đi.


Vì biết rằng có anh đời tươi mát

Dẫu anh đi, em cũng sẽ vui cười.