Bạc-Tiền

Bạc-Tiền

Chu Long 2018-07-09 06:20:09 8 0 0 0

Thơ Chu Long


Chương 1

Tiền đâu có biết nghĩa nhân  

Bạc tiền đâu biết tình thân xóm giềng 

Nhiều tiền khẩu xuất ngôn thiêng 

Trắng đen đen trắng cong nghiêng phũ phàng

Người đời thích lắm bạc vàng 

Có tiền ngồi ước mơ màng quyền cao 

Thực lòng tiền rất ngọt ngào  

Đến ngày hết lộc đắng trào mặn cay.


Và rồi họa kéo đến đầy 

Đêm thời chẳng có mà ngày cũng không 

Trong mình chỉ có mùa đông 

Cơ hàn đói rách lạnh lòng ôm mưa

Nhiều tiền hoang sống dư thừa 

Một thời giàu có khi xưa ngông cuồng 

Thả cho cuộc sống rơi buông  

Rồi đời như một quả chuông treo mành

Khuyên người tâm đạo đức lành

Bạc-Tiền đâu thể mua danh tình người.

Thơ Chu Long-ảnh internetTiền -Bạc

Tiền -Bạc

Chu Long 09-07-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Chờ đợi (Tiền kiếp)

Chờ đợi (Tiền kiếp)

Tuyết Hàn 12-02-2018 4 206 1 0 [Đam mỹ]
Tiền

Tiền

Chu Long 09-07-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Bến Tràng An

Bến Tràng An

Lan Huong Nguyen 20-07-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Vướng phải mùa Ngâu

Vướng phải mùa Ngâu

Lan Huong Nguyen 19-07-2018 1 19 0 0 [Thơ]
Gậy như ý

Gậy như ý

Lan Huong Nguyen 18-07-2018 1 90 0 2 [Thơ]
Đi chùa cầu nguyện

Đi chùa cầu nguyện

Chu Long 17-07-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Kinh phật dạy

Kinh phật dạy

Chu Long 17-07-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Bỏ buông

Bỏ buông

Chu Long 17-07-2018 1 14 0 0 [Thơ]