Bài thơ vô đề

Bài thơ vô đề

Mạc Vấn 2017-08-26 15:44:05 28 0 2 0


Hà Nội đón cơn mưa đầu tháng tám

Em lấy rửa lòng mình cho sạch những hư hao

Anh lướt qua em, cúi mình khe khẽ, gọi lời chào

Cơn mưa đổ, xuôi theo dòng nước mắt.


Người bước đi, chẳng một lần ngoảnh mặt

Em đứng nhìn, mãi chưa muốn quay lưng

Ta chia tay, mưa trút mãi không ngừng

Trời cao như cũng nghe chừng khóc than


Lệ rớt đôi hàng

Giữa dòng người vẫn đi qua vội vã

Ai ai cũng đều xa lạ

Tim nhức, lòng đau

Ta chẳng còn đợi nhau giữa hai dòng xuôi ngược


Thế gian này, giữa bao điều mất được

Đến cuối cùng em chẳng giữ nổi anh

Buông đôi tay, chúc người mãi an lành

Nghe hơi gió, mãi lùa qua tóc rối…

Nguyễn Duy Khánh 2017-10-02 11:03:32
Lại một nỗi lòng bị mất!


Vô đề!

Vô đề!

Nguyễn Duy Khánh 28-06-2017 1 27 0 2 [Thơ]
Vô đề!

Vô đề!

Nguyễn Duy Khánh 29-05-2017 1 15 0 3 [Thơ]
Bài thơ tình tháng sáu

Bài thơ tình tháng sáu

Lan Huong Nguyen 10-06-2018 1 49 0 0 [Thơ]
Bài thơ đầu tặng em

Bài thơ đầu tặng em

Quang Đào Văn 15-10-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Không đề 2

Không đề 2

Lan Hương 18-07-2017 1 41 0 6 [Thơ]
Không đề

Không đề

Le Phong 13-10-2017 1 21 1 0 [Thơ]
Thán

Thán

Trịnh Ngọc Lâm 20-10-2018 1 15 0 0 [Thơ]
Cánh diều tuổi thơ

Cánh diều tuổi thơ

Quang Đào Văn 20-10-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Miên man kỷ niệm

Miên man kỷ niệm

Hoa Vien 18-10-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Từ khi có em

Từ khi có em

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Lớp học gia đình

Lớp học gia đình

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 37 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 7 0 0 [Thơ]