Bạn của tôi

Bạn của tôi

Thuy Tran 2017-03-02 21:37:29 45 0 0 0


Người thì phiền phức

Phức ơi là phức

Nhưng không gặp mặt

Ừ thì cũng nhớ


Thời gian thấm thoát

Nhanh như thoi đưa

Mỗi đứa mỗi việc

Khó lòng gặp nhau


Từ ngày chơi thân

Trên trời dưới đất

Luyên thuyên đủ điều

Hy vọng mãi thế


Đi cùng trời cuối đất

Tám chuyện vui buồn

Không cần hẹn trước

Vẫn gặp như thường