Bạn tôi

Bạn tôi

Ka Đôla 2017-03-06 09:18:53 8 0 0 0

Ai cũng có một người bạn như thế


                               Ngồi nơi đây bỗng nhớ lại nơi học cũ

                               Bạn bè ta chung sống ở bên nhau

                               Cùng mái trường cùng chung một lớp học

                               Cùng chiếc cặp cùng chung bàn học sinh

                               Nay xa cách mỗi người ở một ngã

                               Ngày gặp lại cùng mình cùng trò truyện

                               Kỉ niệm xưa nay bỗng dưng trào

                               Cùng nhau vui và cùng nhau chia sẻ.Bạn tôi - Tình tôi

Bạn tôi - Tình tôi

Le Phong 23-11-2017 6 136 0 0 [Truyện dài]
Bạn tôi

Bạn tôi

Đinh Thị Thu Thúy 27-02-2017 1 25 0 1 [Tản văn]
Bạn của tôi

Bạn của tôi

Thuy Tran 02-03-2017 1 23 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6470 18 160 [Truyện dài.]
Bán trăng

Bán trăng

Trịnh Ngọc Lâm 13-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Niềm đông

Niềm đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 32 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 14 0 0 [Thơ]