Bạn tôi

Bạn tôi

Ka Đôla 2017-03-06 09:18:53 13 0 0 0

Ai cũng có một người bạn như thế


                               Ngồi nơi đây bỗng nhớ lại nơi học cũ

                               Bạn bè ta chung sống ở bên nhau

                               Cùng mái trường cùng chung một lớp học

                               Cùng chiếc cặp cùng chung bàn học sinh

                               Nay xa cách mỗi người ở một ngã

                               Ngày gặp lại cùng mình cùng trò truyện

                               Kỉ niệm xưa nay bỗng dưng trào

                               Cùng nhau vui và cùng nhau chia sẻ.