Bán trăng

Bán trăng

Trịnh Ngọc Lâm 2018-08-15 10:10:27 12 0 0 0


Muốn đem bán ánh trăng vàng
Mơ sầu uống chén mơ màng về ai
Giấc hòe khẽ đụng hồn mai
Nam Kha tỉnh dậy còn ai bên mình

Trăng gầy bến vắng sân đình
Ai đem lưới bủa sầu tình tại đây
Đêm đông sương đặc kín vây
Ánh trăng ngại chiếu, đem dây kéo về

Trăng thề thơ thẩn bốn bề
Cô miên ngại giấc lại về riêng ta
Bên nhà gió rít gần xa
Bóng trăng ôm bóng nguyệt ra dãi thềm

Tưởng trong cuộc sống êm đềm
Ta đi nhặt nhạnh trăng mềm đem rao
Trăng sầu này bán giá cao
Ai mà thấy thích, mời vào cho không...