Bâng khuâng ngày xưa

Bâng khuâng ngày xưa

Anhs Dang 2017-05-26 20:46:11 39 1 0 0

Con đường xưa là những kỷ niệm đẹp. Hãy để những kỷ niệm ấy còn mãi với thời gian bạn nhé!


Chính là ngày xưa ấy

Con đường ngày xưa ấy

Xin cho tôi một vé tàu 

Để tôi trở về những tháng ngày rong chơi

Ngày xưa ơi! Sao mà xa xăm đến thế!


Ngày xưa ấy!

Là những trang giấy còn thơm mùi mực 

Là lá thư viết vội chưa kịp gửi

Là ánh mắt thân thương trìu mến

Con đường xưa em đi.


Dẫu biết rằng thời gian không ngừng chảy

Trái Đất cứ quay và lòng người vẫn thế

Mang một nỗi lòng bâng khuâng

Dâng hiến cuộc đời cho nhân thế

Chỉ ước muốn trở về ngày xưa thôi!

Ôi! Ngày xưa ấy!