Bất chợt

Bất chợt

Kiều Nguyễn 2017-02-26 12:46:10 30 1 0 0

Bất chợt để em không đoán được và bất chợt để em xiêu lòng


Bất chợt nắng đến và bất chợt mưa đi

Bất chợt thấy anh nhìn về nơi xa ấy

Rồi bất chợt thấy lòng mình cũng nhìn về anh ấy

Bất chợt nhớ rồi lại bất chợt thương.


Rồi phương ấy có anh, mây xanh, mây trắng

Nắng ấm, người vui, người cười hạnh phúc

Và lúc em cũng nhìn về nơi có nắng

Môi em bất chợt cười và tim cũng dần đau thắt

Giữa hai mình là muôn vàn ánh mắt

Không nhìn nhau mà nhìn về nơi khác.Có khi nào một phút bất chợt thôi

Anh thôi nhìn nơi ấy không ai

Rồi bất chợt nhìn em cho mắt mình chạm mắt

Cho anh thấy nụ cười cũng vì anh mà thắp.


Mình bất chợt cùng cười và cùng bất chợt dang tay,

Bất chợt tìm thấy nhau trong muôn vàn bất chợt,

Cái ngẫu tình và hữu tình bất chợt chạm nhau

Tay em chạm tay anh 

Cho nắng cùng phương và mưa cũng cùng đường

Rồi mình nắm tay nhau, cùng đi về một hướng.