Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 2018-10-11 16:58:04 9 0 0 0

Thơ Đào Quang


Bỗng trời bất chợt trở mưa 
Để em không có áo mưa, không về 
Để anh đứng đợi mải mê 
Để ta không hẹn cùng về trú mưa

Bỗng trời bất chợt trở mưa 
Để ai lúng liếng, đong đưa mắt nào 
Để ai lòng bỗng xuyến xao 
Để ai cảm thấy ngọt ngào, say sưa

Bỗng trời bất chợt trở mưa 
Để trao, để gửi câu thơ chân tình 
Để cùng những phút lặng thinh 
Để cùng đếm những giọt tình dưới mưa

Bỗng trời bất chợt trở mưa..