Bỏ buông

Bỏ buông

Chu Long 2018-07-17 16:08:33 16 0 0 0

Thơ Chu Long


Chương 1

Muốn thân tâm nhẹ thảnh thơi   

 Bỏ - Buông hơn thiệt tiếng lời nhỏ nhen 

 Chân nhân thật giả đỏ đen 

 Nịnh trên dối dưới sang hèn mặc ai 

 Bỏ - Buông nặng nhẹ ngắn dài 

 Bon chen ganh ghét phú tài có - không.


Đừng chạy tham ánh ảo hồng  

Vô hình tự trói dây vòng quấn thân 

Hãy nghỉ bước - Xin dừng chân  

Mặc ai vay trả nợ nần với nhau 

Ta về chuông mõ nguyện cầu   

Tiếng kinh lời kệ rèn câu tu mình.    

Thơ Chu Long-ảnh internetBuông

Buông

Phương Nhi 25-02-2017 1 59 0 0 [Tản văn]
Em chỉ giả vờ buông tay

Em chỉ giả vờ buông tay

Minh Châu Ngoc 10-04-2018 1 37 0 0 [Thơ]
Buông chữ tình nhân

Buông chữ tình nhân

Thu Trang 28-02-2017 1 29 0 2 [Thơ]
Buông

Buông

Green Apple 27-02-2017 1 26 1 1 [Tản văn]
Buông

Buông

Phongx 13-03-2017 1 13 0 0 [Thơ]
Có bốn mùa

Có bốn mùa

Chu Long 13-08-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Dân vạn đại

Dân vạn đại

Chu Long 13-08-2018 1 10 0 0 [Thơ]
Tình đơn phương của Mây

Tình đơn phương của Mây

Mây Thoại Nghi 12-08-2018 1 12 1 0 [Thơ]
Dáng thu chiều

Dáng thu chiều

Chu Long 09-08-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Thu về lục bát

Thu về lục bát

Chu Long 09-08-2018 1 1 0 0 [Thơ]
Đêm thu ngắm

Đêm thu ngắm

Chu Long 08-08-2018 1 8 0 0 [Thơ]