Bỏ buông

Bỏ buông

Chu Long 2018-07-17 16:08:33 21 0 0 0

Thơ Chu Long


Chương 1

Muốn thân tâm nhẹ thảnh thơi   

 Bỏ - Buông hơn thiệt tiếng lời nhỏ nhen 

 Chân nhân thật giả đỏ đen 

 Nịnh trên dối dưới sang hèn mặc ai 

 Bỏ - Buông nặng nhẹ ngắn dài 

 Bon chen ganh ghét phú tài có - không.


Đừng chạy tham ánh ảo hồng  

Vô hình tự trói dây vòng quấn thân 

Hãy nghỉ bước - Xin dừng chân  

Mặc ai vay trả nợ nần với nhau 

Ta về chuông mõ nguyện cầu   

Tiếng kinh lời kệ rèn câu tu mình.    

Thơ Chu Long-ảnh internetBuông

Buông

Phương Nhi 25-02-2017 1 85 0 0 [Tản văn]
Em chỉ giả vờ buông tay

Em chỉ giả vờ buông tay

Minh Châu Ngoc 10-04-2018 1 81 0 0 [Thơ]
Buông

Buông

Green Apple 27-02-2017 1 32 1 0 [Tản văn]
Buông chữ tình nhân

Buông chữ tình nhân

Thu Trang 28-02-2017 1 30 0 2 [Thơ]
Buông

Buông

Phongx 13-03-2017 1 17 0 0 [Thơ]
Vịnh sử

Vịnh sử

Quang Đào Văn 10-04-2019 2 96 0 0 [Thơ]
Quà 8/3 (II)

Quà 8/3 (II)

Quang Đào Văn 07-03-2019 1 12 0 0 [Thơ]
Xin trả lại anh

Xin trả lại anh

Winny Bùi 23-02-2019 1 47 0 0 [Thơ]