Bỏ buông

Bỏ buông

Chu Long 2018-07-17 16:08:33 20 0 0 0

Thơ Chu Long


Chương 1

Muốn thân tâm nhẹ thảnh thơi   

 Bỏ - Buông hơn thiệt tiếng lời nhỏ nhen 

 Chân nhân thật giả đỏ đen 

 Nịnh trên dối dưới sang hèn mặc ai 

 Bỏ - Buông nặng nhẹ ngắn dài 

 Bon chen ganh ghét phú tài có - không.


Đừng chạy tham ánh ảo hồng  

Vô hình tự trói dây vòng quấn thân 

Hãy nghỉ bước - Xin dừng chân  

Mặc ai vay trả nợ nần với nhau 

Ta về chuông mõ nguyện cầu   

Tiếng kinh lời kệ rèn câu tu mình.    

Thơ Chu Long-ảnh internetBuông

Buông

Phương Nhi 25-02-2017 1 78 0 0 [Tản văn]
Em chỉ giả vờ buông tay

Em chỉ giả vờ buông tay

Minh Châu Ngoc 10-04-2018 1 72 0 0 [Thơ]
Buông chữ tình nhân

Buông chữ tình nhân

Thu Trang 28-02-2017 1 30 0 2 [Thơ]
Buông

Buông

Green Apple 27-02-2017 1 29 1 0 [Tản văn]
Buông

Buông

Phongx 13-03-2017 1 14 0 0 [Thơ]
Ô hay cái anh này!

Ô hay cái anh này!

Tống Dung 19-01-2019 24 6551 17 79 [Ngôn tình]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 19-01-2019 55 11657 27 187 [Truyện dài]
Tháng chạp

Tháng chạp

Quang Đào Văn 16-01-2019 1 3 0 0 [Thơ]
Chuyện hôm qua

Chuyện hôm qua

Nguyễn Văn Tú 06-01-2019 1 99 1 0 [Truyện ngắn]