Bỏ buông

Bỏ buông

Chu Long 2018-07-17 16:08:33 22 0 0 0

Thơ Chu Long


Chương 1

Muốn thân tâm nhẹ thảnh thơi   

 Bỏ - Buông hơn thiệt tiếng lời nhỏ nhen 

 Chân nhân thật giả đỏ đen 

 Nịnh trên dối dưới sang hèn mặc ai 

 Bỏ - Buông nặng nhẹ ngắn dài 

 Bon chen ganh ghét phú tài có - không.


Đừng chạy tham ánh ảo hồng  

Vô hình tự trói dây vòng quấn thân 

Hãy nghỉ bước - Xin dừng chân  

Mặc ai vay trả nợ nần với nhau 

Ta về chuông mõ nguyện cầu   

Tiếng kinh lời kệ rèn câu tu mình.    

Thơ Chu Long-ảnh internetEm chỉ giả vờ buông tay

Em chỉ giả vờ buông tay

Minh Châu Ngoc 10-04-2018 1 107 0 0 [Thơ]
Buông

Buông

Phương Nhi 25-02-2017 1 106 0 0 [Tản văn]
Buông

Buông

Green Apple 27-02-2017 1 37 1 0 [Tản văn]
Buông chữ tình nhân

Buông chữ tình nhân

Thu Trang 28-02-2017 1 31 0 2 [Thơ]
Buông

Buông

Phongx 13-03-2017 1 20 0 0 [Thơ]
Buông

Buông

Hương Lê 28-08-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Thời cơ đến rồi

Thời cơ đến rồi

Quang Đào Văn 21-07-2019 1 33 0 0 [Thơ]
Giao ước với ác quỷ

Giao ước với ác quỷ

Novahera Katori 20-07-2019 10 1810 1 0 [Truyện dài]
Lẽ sống 2

Lẽ sống 2

Quang Đào Văn 01-07-2019 1 94 0 0 [Thơ]