Bỏ buông

Bỏ buông

Chu Long 2018-07-17 16:08:33 19 0 0 0

Thơ Chu Long


Chương 1

Muốn thân tâm nhẹ thảnh thơi   

 Bỏ - Buông hơn thiệt tiếng lời nhỏ nhen 

 Chân nhân thật giả đỏ đen 

 Nịnh trên dối dưới sang hèn mặc ai 

 Bỏ - Buông nặng nhẹ ngắn dài 

 Bon chen ganh ghét phú tài có - không.


Đừng chạy tham ánh ảo hồng  

Vô hình tự trói dây vòng quấn thân 

Hãy nghỉ bước - Xin dừng chân  

Mặc ai vay trả nợ nần với nhau 

Ta về chuông mõ nguyện cầu   

Tiếng kinh lời kệ rèn câu tu mình.    

Thơ Chu Long-ảnh internetBuông

Buông

Phương Nhi 25-02-2017 1 75 0 0 [Tản văn]
Em chỉ giả vờ buông tay

Em chỉ giả vờ buông tay

Minh Châu Ngoc 10-04-2018 1 54 0 0 [Thơ]
Buông chữ tình nhân

Buông chữ tình nhân

Thu Trang 28-02-2017 1 29 0 2 [Thơ]
Buông

Buông

Green Apple 27-02-2017 1 28 1 0 [Tản văn]
Buông

Buông

Phongx 13-03-2017 1 14 0 0 [Thơ]
Thán

Thán

Trịnh Ngọc Lâm 20-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]
Cánh diều tuổi thơ

Cánh diều tuổi thơ

Quang Đào Văn 20-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Miên man kỷ niệm

Miên man kỷ niệm

Hoa Vien 18-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Từ khi có em

Từ khi có em

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Lớp học gia đình

Lớp học gia đình

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Bài thơ đầu tặng em

Bài thơ đầu tặng em

Quang Đào Văn 15-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 34 0 0 [Thơ]