Cảm đông

Cảm đông

Trịnh Ngọc Lâm 2018-08-15 10:22:04 11 0 0 0Cỏ đan hồn gió vương tình
Nắng ôm mây ngẩn thình lình vướng đan
Chân trần lướt ánh sương tàn
Cõi mơ đã hết, đem than giữa đời

Lòng ai mong chút thảnh thơi 
Bình minh hé mở đem mời hót vang
Đã qua cái thuở ngang tàng
Có đành quay gót thênh thang đời này

Giọt sầu rơi giữa bàn tay
Trăng treo khuya lạnh, lòng này tuyết rơi
Cô sầu đến chẳng ai mời
Kẻ ôm gối chiếc. Buông rơi. Đêm buồn!