Cảm tác

Cảm tác

Trịnh Ngọc Lâm 2019-04-21 15:04:41 53 0 0 0


Anh không buồn
Mùa thu
Khoe lá vàng
Lả tả...

Cũng đâu ngại 
Hạ về
Hối hả 
Trốn
Mưa dông...

Anh chẳng sợ
Mùa đông
Cây khô 
Sầu
Sương khóc

Từng hạt xuân
Ẩm mốc
Quặn thẳng thốt
Ôi!
Ôi...

Nhưng mà thôi
Mà thôi!
Bủa vây
Sầu 
Riêng bóng...

Đành
Hôm nay
Lóng ngóng
Ôi!
Anh nhớ
Hình như...