Cảm xuân

Cảm xuân

Trịnh Ngọc Lâm 2018-08-15 10:26:15 9 0 0 0


Mùa xuân đến tự bao giờ 
Hoa đào chúm chím, ngẩn ngơ cúc vàng
Chuyền cành chim hót ca vang
Khí trời nhộn nhịp ngang tàng. Mùa xuân!

Lòng ai không khỏi bâng khuâng
Rũ hơi đông lạnh, lâng lâng cùng trời
Tình xuân đến rủ nào mời 
Yêu yêu cái phút nhận lời mùa sang

Lòng ai bỗng thấy thênh thang 
Bao nhiêu uất ức chẳng màng vướng đan
May mà đông đã vội tàn
Cho ngày mong ước hân hoan, đây rồi

Lòng ai đã thấy bồi hồi
Đã vin cành trúc, chẳng thôi cành hồng
Mùa xuân nào phải hư không
Đem bao luyến ái, tình rồng duyên tiên

Mùa xuân vãn cảnh chùa chiền 
Mong chim liền cánh, cành liền bên cây...