Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 2018-10-10 12:41:46 24 0 0 0

Thu về đẹp lắm bạn mình ơi!


Thu về đẹp lắm bạn mình ơi,
Lá lót đường đi nhẹ bước đời,
Nắng dát chỉ vàng xuyên khe lá.
Sương rơi nhè nhẹ ướt bờ môi


Cầu vồng lúng liếng ôm sườn núi.
Mặt nước in nghiêng toả bóng trời.
Dưới cảnh hoàng hôn: chim về tổ.
Thu về đẹp lắm bạn mình ơi!