Cảnh chiều

Cảnh chiều

Hoa Vien 2018-09-21 00:43:11 25 0 0 0

Nắng trải chiều vàng khởi bút thơ


Nắng trải chiều vàng khởi bút thơ

Hàng cây ngã bóng khách mong chờ

Bầy chim ríu rít trên cành lá.

Đàn cá lượn vòng dưới suối mơ.


Nét chữ tượng hình, hoa cúc tạo

Nhạc vần gợi cảm, ánh trăng tơ

Chở người lữ khách về muôn hướng

Thuyền lướt êm đềm gió phất phơ!Chiều Thứ Bảy

Chiều Thứ Bảy

Phùng Lâm 25-04-2017 1 213 1 0 []
Một chiều nhẹ tênh

Một chiều nhẹ tênh

Anhs Dang 01-10-2017 2 79 0 0 [Thơ]
PHỐ CHIỀU

PHỐ CHIỀU

Quang Nguyễn 01-03-2017 1 31 0 1 [Thơ]
Chiều Hạ Long

Chiều Hạ Long

Lan Huong Nguyen 18-06-2018 1 31 0 0 [Thơ]
Nhớ chiều thu ấy

Nhớ chiều thu ấy

Chu Long 07-08-2018 1 25 0 0 [Thơ]
Một chiều nhớ quê

Một chiều nhớ quê

Anhs Dang 25-10-2017 1 23 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 17-12-2018 55 11303 27 187 [Truyện dài]
Em!

Em!

Hương Lê 12-12-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Mất…

Mất…

Quang Đào Văn 08-12-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Luyến

Luyến

Trịnh Ngọc Lâm 05-12-2018 1 22 0 0 [Thơ]
Bài thơ dành riêng cho em

Bài thơ dành riêng cho em

Quang Đào Văn 01-12-2018 1 36 0 0 [Thơ]