Cảnh chiều

Cảnh chiều

Hoa Vien 2018-09-21 00:43:11 20 0 0 0

Nắng trải chiều vàng khởi bút thơ


Nắng trải chiều vàng khởi bút thơ

Hàng cây ngã bóng khách mong chờ

Bầy chim ríu rít trên cành lá.

Đàn cá lượn vòng dưới suối mơ.


Nét chữ tượng hình, hoa cúc tạo

Nhạc vần gợi cảm, ánh trăng tơ

Chở người lữ khách về muôn hướng

Thuyền lướt êm đềm gió phất phơ!Chiều Thứ Bảy

Chiều Thứ Bảy

Phùng Lâm 25-04-2017 1 212 1 0 []
Một chiều nhẹ tênh

Một chiều nhẹ tênh

Anhs Dang 01-10-2017 2 72 0 0 [Thơ]
Chiều Hạ Long

Chiều Hạ Long

Lan Huong Nguyen 18-06-2018 1 30 0 0 [Thơ]
PHỐ CHIỀU

PHỐ CHIỀU

Quang Nguyễn 01-03-2017 1 28 0 1 [Thơ]
Nhớ chiều thu ấy

Nhớ chiều thu ấy

Chu Long 07-08-2018 1 20 0 0 [Thơ]
Chiều mưa

Chiều mưa

Anhs Dang 11-10-2017 1 19 0 0 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 30 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Trăng thu

Trăng thu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 10-10-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]