Cánh hồng đào

Cánh hồng đào

Chu Long 2018-07-10 18:03:48 9 0 0 0

Thơ Chu Long


Chương 1

Thân em thân mộc nuột nà 

Hè sang xanh lá cánh hoa giấu mình  

Im lìm dưới nắng thu xinh 

Đông thời khoác áo ẩn tình đợi xuân.


Nắng mang chút ấm đến gần 

Bụi mưa nhẹ nhẹ ướt thân ẩm cành  

Cây vươn lộc nẩy mầm xanh  

Cởi tung áo ấm hoa thanh hương trào.


Em mãi là cánh hồng đào  

Mùa xuân chín đỏ ngọt ngào của tôi. 

Thơ Chu Long-ảnh internet