Cậu!!!

Cậu!!!

Phúc Ngô 2018-06-12 00:44:40 30 1 0 0

Người ta nói: "mưa là lúc để quá khứ, kí ức xưa ùa về".


Cậu!!!Lập lòe trong u mù

Dào dạt trong tiếng cô

Bóng xanh đùa trong lệ

Buồn mình trong ngày mưa.


Ùn ùn theo gió tới

Hình bóng xưa trở về

Câu nói thân quen tới

Đâu phải riêng mỗi nay.


Nặng như cơn mưa rào

To như cơn gió lốc

Đau thắt con tim lại

Phải chăng còn lại gì.


Nhưng tất cả là mây

Chẳng thể cản gió lại

Chỉ còn biết thương nhớ

Như nắng nhớ ngày mưa.

    

      

(Bắp Sữa)