Chạy thóc

Chạy thóc

Bình An 2017-03-20 21:18:56 245 1 1 0

Bài thơ kể về nỗi vất vả của người nông dân, được hạt thóc mang về nhà rồi nhưng vẫn còn nơm nớp lo việc "chạy thóc" cho đến khi nào săn sạch cho vào bì mới thôi.


Sáng nay trời nắng, mây xanh

Mẹ em phơi thóc ở quanh sân nhà

Tưới rau, chăm sóc đàn gà

Trở về trời bỗng đậm đà mây đen.


Vội vàng mẹ kéo thóc lên

Kéo xong trời sáng, nắng bên hiên rồi.

Nắng vàng rải khắp nơi nơi

Mẹ trông rồi bảo: “Lại phơi ra nào!”


Đến chợ chưa kịp câu chào,

Bất ngờ, trời đổ mưa rào… chạy mau!

Mẹ về chẳng thấy thóc đâu

Thì ra hàng xóm cùng nhau kéo vào.

Thuan Pham Xuan 2017-03-29 11:53:02
Kkkk