Chí Phèo Thị Nở

Chí Phèo Thị Nở

Shine Bùi 2017-05-05 17:44:51 71 0 0 0


Tôi kể bạn nghe chuyện ngày xưa

Bên lò gạch cũ, gió đong đưa

Đêm về khuya khoắt ru trăng ngủ

Rượu uống xong rồi chẳng đủ say.


Muỗi bên bờ chuối cánh bay bay

Chí Phèo xưa nay chỉ  ngủ ngày

Tối cầm manh lá che thân ấm

Nằm xuống một hồi ngáy vang đêm.


Cuộc đời sao lại khéo kết duyên

Thị nở sang đây chỉ một ngày

Chí phèo hôm ấy say không tỉnh

Vậy mà kết thành mối tình duyên.


“Cho tao lương thiện” chí hét lên!

Suốt đời gào thét trộm cướp tiền

Một bát cháo hành đưa Chí lại

Từ bỏ kiếp sống một thằng điên!