Chí Phèo Thị Nở

Chí Phèo Thị Nở

Shine Bùi 2017-05-05 17:44:51 48 0 0 0


Tôi kể bạn nghe chuyện ngày xưa

Bên lò gạch cũ, gió đong đưa

Đêm về khuya khoắt ru trăng ngủ

Rượu uống xong rồi chẳng đủ say.


Muỗi bên bờ chuối cánh bay bay

Chí Phèo xưa nay chỉ  ngủ ngày

Tối cầm manh lá che thân ấm

Nằm xuống một hồi ngáy vang đêm.


Cuộc đời sao lại khéo kết duyên

Thị nở sang đây chỉ một ngày

Chí phèo hôm ấy say không tỉnh

Vậy mà kết thành mối tình duyên.


“Cho tao lương thiện” chí hét lên!

Suốt đời gào thét trộm cướp tiền

Một bát cháo hành đưa Chí lại

Từ bỏ kiếp sống một thằng điên!Chí Phèo

Chí Phèo

Bùi Văn Thượng 19-03-2017 1 141 3 2 [Thơ]
Đủ nắng hoa sẽ nở

Đủ nắng hoa sẽ nở

Anhs Dang 10-06-2017 1 152 1 0 [Tản văn]
Thị trấn Chờ

Thị trấn Chờ

Shine Bùi 11-06-2017 7 99 2 2 [Tiểu thuyết]
Hoa hoang

Hoa hoang

Vũ Anh Duy Lương 03-05-2017 12 162 1 8 [Siêu nhiên]
Vợ của anh

Vợ của anh

Quang Đào Văn 24-09-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Trăng

Trăng

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Thuyền giấy

Thuyền giấy

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Nhớ không em mùa thu

Nhớ không em mùa thu

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Cảnh chiều

Cảnh chiều

Hoa Vien 21-09-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Nhớ màu mực tím!

Nhớ màu mực tím!

Doo An's 20-09-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Chờ

Chờ

Trịnh Ngọc Lâm 17-09-2018 1 40 0 2 [Thơ]