Chùm thơ về cỏ, gió và nỗi nhớ

Chùm thơ về cỏ, gió và nỗi nhớ

Phongx 2017-05-30 00:34:41 223 0 0 0

Tôi đã nghĩ về nó, câu chuyện tình yêu thật đẹp và thật buồn...


THẢO NGUYÊN GIÓ

Cỏ non xanh mướt tận tầng cao

Gió ghé bên tai khẽ rì rào

Tiếng gió hay lời ai than thở

Người cũ bây giờ ở chốn nao?

***

Gió mang theo chốn ấy những bình yên

Để quẩn quanh thổi lại thành kỉ niệm

Kỉ niệm ấy đâu đây ta cứ nhớ

Nhưng lòng đau, ta nhớ để mà quên...

***

- Gió đi xa đã kịp về đâu

Mà sao cỏ nỡ vội thay màu?

- Gió đi có gửi lời ly biệt

Có ước hẹn gì chuyện mai sau?

Cơn mưa và nỗi nhớ

Cơn mưa và nỗi nhớ

Bình An 19-05-2017 1 653 2 22 [Thơ]
Mùa thu trong em và nỗi nhớ

Mùa thu trong em và nỗi nhớ

Phương Kem 14-04-2017 1 130 0 0 [Thơ]
Nỗi nhớ tháng năm

Nỗi nhớ tháng năm

Phương Kem 27-04-2017 1 786 0 0 [Tản văn]
Nỗi nhớ tháng 7

Nỗi nhớ tháng 7

Anhs Dang 14-07-2017 1 56 1 0 [Thơ]
Nỗi nhớ tháng ba

Nỗi nhớ tháng ba

Đinh Minh Huệ 19-03-2017 1 50 0 1 [Thơ]
Thu làm nỗi nhớ

Thu làm nỗi nhớ

Huỳnh Kim Phụng 25-09-2018 3 30 0 0 [Thơ]
Chùm thơ 3 câu

Chùm thơ 3 câu

Bình An 26-05-2017 1 243 2 0 [Thơ]
Thời cơ đến rồi

Thời cơ đến rồi

Quang Đào Văn 21-07-2019 1 41 0 0 [Thơ]
Giao ước với ác quỷ

Giao ước với ác quỷ

Novahera Katori 20-07-2019 10 1970 1 0 [Truyện dài]
Lẽ sống 2

Lẽ sống 2

Quang Đào Văn 01-07-2019 1 119 0 0 [Thơ]