Chút tình biên viễn

Chút tình biên viễn

Trịnh Ngọc Lâm 2019-01-17 22:43:52 34 1 2 0Triền rừng biên giới lung linh
Ngàn hoa khoe sắc chút tình xa xăm
Tiền phương nỗi nhớ trăng rằm
Gió đông ám lạnh hỏi thăm lòng này

Yêu kiều nguyện chẳng đổi thay
Cánh hoa vương mỏng, tình đầy vướng đan
Biên cương thức gác sương tàn
Giữ yên giấc ngủ bên màn hậu phương!