Có bao giờ em thôi nghĩ tương lai

Có bao giờ em thôi nghĩ tương lai

Phongx 2017-03-15 00:25:02 48 0 1 0

Nếu thương anh, hãy dũng cảm cùng anh đi thêm một bước tiến


Có bao giờ em thôi nghĩ tương lai?
Tạm dừng chân giữa ngày dài hối hả
Nghỉ chút thôi - một ngày dừng vội vã
Quên phiền âu, gác hết cả lo xa
Cứ kệ thôi chuyện quá khứ đã qua
Bỏ bận tâm chuyện mai kia chưa đến
Mình thương nhau, mình chỉ cần bước tiến
Sợ hãi gì sóng biển mãi khơi xa.Chờ nhau đến bao giờ

Chờ nhau đến bao giờ

Phương Thị Nguyễn 11-04-2017 5 293 4 11 [Truyện dài]
Anh Là Tương Lai

Anh Là Tương Lai

Tịnh Khang 04-05-2017 10 264 2 0 [Truyện dài]
Bao giờ cho đến bình yên

Bao giờ cho đến bình yên

Nobi Ta 18-03-2017 1 91 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 17-12-2018 55 11280 27 187 [Truyện dài]
Em!

Em!

Hương Lê 12-12-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Mất…

Mất…

Quang Đào Văn 08-12-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Luyến

Luyến

Trịnh Ngọc Lâm 05-12-2018 1 22 0 0 [Thơ]
Bài thơ dành riêng cho em

Bài thơ dành riêng cho em

Quang Đào Văn 01-12-2018 1 34 0 0 [Thơ]