Có bao giờ em thôi nghĩ tương lai

Có bao giờ em thôi nghĩ tương lai

Phongx 2017-03-15 00:25:02 40 0 1 0

Nếu thương anh, hãy dũng cảm cùng anh đi thêm một bước tiến


Có bao giờ em thôi nghĩ tương lai?
Tạm dừng chân giữa ngày dài hối hả
Nghỉ chút thôi - một ngày dừng vội vã
Quên phiền âu, gác hết cả lo xa
Cứ kệ thôi chuyện quá khứ đã qua
Bỏ bận tâm chuyện mai kia chưa đến
Mình thương nhau, mình chỉ cần bước tiến
Sợ hãi gì sóng biển mãi khơi xa.