Cô độc

Cô độc

Kellei Nguyen 2017-03-13 01:48:40 104 0 0 0

Tình là giữa cả thế gian


Tình còn gì nơi đây

Để ta đớn đau thế này

Chỉ để lại đau thương

Tổn thương cả hai phía


Yêu là gì

Để ta chìm đắm

Để ta mù quáng

Rồi nhận lại đau thương


Chỉ còn lại nơi đây thương đau

Chỉ còn lại nơi đây nỗi sầu

Chỉ còn lại nơi đây bóng tối

Chỉ còn lại nơi đây riêng ta


Một mình với góc khuất

Gặm nhấm nỗi cô đơn

Không người thân, bạn bè

Chính đó mới đáng sợ


Tôi thu mình vào góc

Từ bỏ cả tình yêu

Một mối tình bạn đẹp

Cũng theo gió cuốn đi