cô đơn

cô đơn

Duong Vu 2017-12-08 10:57:53 5 0 0 0

xa quê


Bất chợt chiều nay trong lòng buồn lạ

Xa quê mới biết những chuỗi ngày dài

Lặng lẽ trong gió có lời thì thầm

"Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều thật nhiều"

Con nhớ khói cơm chiều, nhớ nồi khoai chín

Nhớ mẹ hiền tảo tần sớm hôm.

Cha đi xa để nhà mẹ quạnh hiu

Quặn thắt trong con nỗi lòng xa xứ.