Có những ngày...

Có những ngày...

Phongx 2017-03-02 23:50:48 97 1 0 0

Viết cho những ngày chông chênh mưa nắng.


Có những ngày nắng chẳng đủ hong khô

Màu heo hắt dư âm mòn cuối ngõ

Góc phố quen chẳng còn ai đợi đó

Để hanh hao ai vén bức giao mùa


Có những ngày mong lắm những cơn mưa

Để thức lại mảnh tình vừa trót úa

Hay tình đó ngủ quên không dậy nữa

Vùi theo mưa cho ai khỏi đợi chờ


Có những ngày mải lạc giữa chơ vơ

Tay cố níu một nửa bờ nỗi nhớ

Là hoài niệm về chuyện tình đã lỡ

Là chênh chao chạy bỏ giấc mơ đêm


Có những ngày mãi tự nhủ sẽ quên

Nhưng kí ức chẳng ngủ yên vẫn ghé

Tháng ngày trôi còn dư âm vẫn thế

Nắng rạng rồi vẫn chẳng thể hong khô...