Con đường hạnh phúc

Con đường hạnh phúc

Quang Đào Văn 2018-11-09 15:13:09 17 0 0 0

Thơ Đào Quang


Anh cùng em bước đi 
Trên con đường hạnh phúc 
Hạnh phúc tuổi xuân thì 
Trong tình yêu rạo rực.

Anh và em cùng bước 
Con đường dài phía trước 
Vẫn còn những lo toan 
Ta cùng nhau gắng sức.

Ta cùng nhau gắng sức 
Xây đắp những ước mơ 
Khó khăn nào cản được 
Trái tim đầy ý thơ.

Ta cùng nhau xây đắp 
Những khát vọng Tình yêu 
Trái tim chung lý tưởng 
Hạnh phúc đong đầy nhiều.

Con đường anh đã chọn 
Hạnh phúc là đời em 
Này người yêu dấu hỡi 
Bước cùng anh nhé em!