Cơn mưa chiều

Cơn mưa chiều

Quang Đào Văn 2018-11-02 10:27:46 14 0 0 0

Thơ Đào Quang


Cơn mưa chiều kéo anh về nỗi nhớ
Thuở ngày xưa hai đứa tắm mưa chiều
Anh đạp xe, em ngồi sau mặc ướt
Mưa buốt giá mà lòng ấm bao nhiêu.

Ngày ấy sinh viên khi ta bắt đầu yêu
Giờ tan học những chiều hai đứa
Tay trong tay hoàng hôn dạo phố
Ngày ấy nơi nào ta cũng thuộc về nhau.

Nhưng tình yêu vốn cũng lắm bể dâu
Ta khờ khạo hay tự ta huyễn hoặc
Cuộc đời vẫn hay có nhiều bất trắc
Để rồi ra trường hai đứa hai nơi.

Cơn mưa chiều nay cũng giống lệ rơi
Nhắc lại cuộc tình xưa với nhiều kỉ niệm
Trời dâng nỗi buồn cho sầu ta xâm chiếm
Gẩy cung đàn thôi khắc khoải cùng mưa.