Đá

Đá

Lan Huong Nguyen 2018-07-04 16:45:36 26 0 2 0

Thơ Nguyễn Lan Hương


Tác giả: Nguyễn Lan 

Hình như là đá rất vô tình
Đá chẳng hiểu những gì anh muốn nói 
Cá ngàn năm âm thầm trơ trọi 
Đá có hồn không anh?

Hình như là đá cũng mong manh
Cũng biết khóc biết cười anh ạ
Em chạm phải nỗi lòng của đá
Đá nghĩ gì anh ơi?

Hình như có nỗi nhớ chơi vơi
Em quay gót ngược về nơi xứ lạ
Phía sau lưng vẫn âm thầm là đá
Đá có buồn không anh?
LHN, 30-6-2018

Chu Long 2018-07-04 08:00:51
Hay
Lan Huong Nguyen 2018-07-04 09:20:44
Em cảm ơn ạ


Chờ

Chờ

Trịnh Ngọc Lâm 17-09-2018 1 20 0 0 [Thơ]
Chúng ta

Chúng ta

Trân Châu 14-09-2018 1 7 0 0 [Truyện ngắn]
Đánh thức lời ru

Đánh thức lời ru

Lan Huong Nguyen 14-09-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Đông đã sang

Đông đã sang

Chu Long 14-09-2018 1 10 0 0 [Thơ]
Đông mùa đôi lứa

Đông mùa đôi lứa

Chu Long 14-09-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Mùa đông

Mùa đông

Chu Long 14-09-2018 1 8 1 0 [Thơ]