Đá

Đá

Lan Huong Nguyen 2018-07-04 16:45:36 25 0 2 0

Thơ Nguyễn Lan Hương


Tác giả: Nguyễn Lan 

Hình như là đá rất vô tình
Đá chẳng hiểu những gì anh muốn nói 
Cá ngàn năm âm thầm trơ trọi 
Đá có hồn không anh?

Hình như là đá cũng mong manh
Cũng biết khóc biết cười anh ạ
Em chạm phải nỗi lòng của đá
Đá nghĩ gì anh ơi?

Hình như có nỗi nhớ chơi vơi
Em quay gót ngược về nơi xứ lạ
Phía sau lưng vẫn âm thầm là đá
Đá có buồn không anh?
LHN, 30-6-2018

Chu Long 2018-07-04 08:00:51
Hay
Lan Huong Nguyen 2018-07-04 09:20:44
Em cảm ơn ạ


Bến Tràng An

Bến Tràng An

Lan Huong Nguyen 20-07-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Vướng phải mùa Ngâu

Vướng phải mùa Ngâu

Lan Huong Nguyen 19-07-2018 1 19 0 0 [Thơ]
Gậy như ý

Gậy như ý

Lan Huong Nguyen 18-07-2018 1 90 0 2 [Thơ]
Đi chùa cầu nguyện

Đi chùa cầu nguyện

Chu Long 17-07-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Kinh phật dạy

Kinh phật dạy

Chu Long 17-07-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Bỏ buông

Bỏ buông

Chu Long 17-07-2018 1 14 0 0 [Thơ]