Đã bao lần bay giấc mộng ngày xanh

Đã bao lần bay giấc mộng ngày xanh

Trịnh Ngọc Lâm 2019-06-29 07:26:07 288 0 0 0Vẫn đợi người suốt mấy bận mùa đông
Dẫu cuối đường chẳng hoa hồng tô thắm
Trái tim non đã bao lần chìm đắm
Yêu một người và chỉ một người thôi!

Ai đã thề...
Nay tim đã mồ côi
Có phải vì thuở xưa ai khờ dại?
Tin tưởng rồi để thất vọng hôm nay

Đã bao lần bay giấc mộng ngày xanh
Cũng cầu vồng lung linh trời bảy sắc
Rồi một vài lần vướng mắc
Ngân Hà này, chẳng Ô Thước bắc qua!

Người bảo ra đi
Rồi đi xa mãi mãi
Để ai lắc nỗi sầu dồn cả tận ba thu...